معنی کلمه خرم آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خرم آباد. [ خ ُرْ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کنارشهر بخش بردسکن شهرستان کاشمر واقع در 23هزارگزی جنوب بردسکن و سر راه مالرو عمومی بردسکن به نیگنان . این ده در جلگه واقع و معتدل است . آب آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه وزیره ٔ سبز و گاورس و انگور است . شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).