معنی کلمه قشلاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشلاق . [ ق ِ ] (اِخ ) ده مخروبه ای است از بخش سمیرم بالا از شهرستان شهرضا. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).