معنی کلمه ناجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناجی . (اِخ ) لقب ریحان بن سعید. (منتهی الارب ). محدثی است .