معنی کلمه کروج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کروج . [ ک ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان جغتای حومه ٔ شهرستان سبزوار. کوهستانی و سردسیر است و 123 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).