معنی کلمه جاریة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جاریة. [ ی َ ] (اِخ ) ابن اصرم کلبی اجداری از بنی عامربن عوف است . ابن ماکولا گفت : جاریةبن اصرم صحابی و در شمار بصریها است و ابونعیم گفت : وی را صحبت نبوده است . (الاصابة ج 1 ص 227).