معنی کلمه ثعلب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعلب . [ ث َ ل َ] (اِخ ) نام جمل پیغمبر. (امتاع الأسماع مقریزی ).