معنی کلمه متوحی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
متوحی . [ م ُ ت َ وَح ْ حی ] (ع ص ) شتابنده . (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). چابک و شتابان . (ناظم الاطباء). و رجوع به توحی شود.