معنی کلمه وائن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وائن . [ ءِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت . در 21000گزی جنوب کهنوج ، سر راه مالرو انگهران میناب . کوهستانی و گرمسیر است . سکنه ٔ آن پنج تن است . آب آن از قنات و محصول آن خرما است شغل اهالی زراعت و مکاری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).