معنی کلمه حاتل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حاتل . [ ت ِ ] (ع ص ) مانند. همتا. حَتل .