معنی کلمه زورقند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زورقند.[ ] (اِخ ) از رستاق های فراهان . (تاریخ قم ص 119).