معنی کلمه سردوز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سردوز. [ س َ ] (اِ مرکب ) نوعی از افساره و سرآخور. (ناظم الاطباء).