معنی کلمه گوارا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوارا. [ گ ِ ] (اِخ ) لوییس وله دِ گورا (1570 - 1644 م .). درام و رمان نویس اسپانیایی که در اسی ژا (آندلوزی ) متولد شد. لزاژ (یکی از نویسندگان فرانسه در قرن هفدهم و هژدهم ) کتاب «شیطانهای لنگ » خود را از «دیابلو کوخوئه لو» او اقتباس کرده است (1707).