معنی کلمه لولاک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لولاک . [ ل َ / لُو ] (اِ) انجیر قرمز است که در پایان فصل میرسد (در تداول گناباد خراسان ).