معنی کلمه زورآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زورآباد. (اِخ ) دهی از دهستان نقاب است که در بخش جغتای شهرستان سبزوار واقع است و 611 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).