معنی کلمه رعبا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رعبا. [ رَ ] (اِخ ) موضعی است . (منتهی الارب ) (آنندراج ). نام چاهی در شعر کثیر. (از معجم البلدان ).