معنی کلمه حزایق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حزایق . [ ح َ ی ِ ] (ع اِ) ج ِ حزیقة. (منتهی الارب ).