معنی کلمه گو سلطانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گو سلطانی . [ گُو س ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان گوغر بخش بافت شهرستان سیرجان واقع در 36 هزارگزی باختر بافت و 4 هزارگزی خاور چهارطاق . کوهستانی و سردسیر و سکنه ٔ آن 300 تن است . آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . مزرعه ٔ پشتوئیه جزو این ده است . ساکنان ده از طایفه ٔ افشار هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).