معنی کلمه چومالو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چومالو. (اِخ ) دهی است از دهستان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان هروآباد. 296 تن سکنه دارد. از چشمه آبیاری میشود. محصولش غلات ، حبوبات و سردرختی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).