معنی کلمه هینوم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هینوم . [ هََ] (ع اِ) هینام . سخنی که فهمیده نشود. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ). رجوع به هینام شود.