معنی کلمه قشام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قشام . [ ق َ ] (ع اِ) پوستین پشمینه . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).