معنی کلمه سرداسب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سرداسب . [ س َ ] (اِ) رجوع به آنندراج و سرتاسب شود.