معنی کلمه شفائر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شفائر. [ ش َ ءِ ] (ع اِ) کرانه ٔ شرم زن . (ناظم الاطباء).