معنی کلمه کابة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کابة. [ ب َ ] (اِخ ) موضعی است ببلاد تمیم یا آبی است . (منتهی الارب ).