معنی کلمه ژاغو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژاغو. (اِ) رجوع به ژاعو شود.