معنی کلمه فلوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فلوس . [ ف ُ ] (معرب ، اِ) معرب از لاتینی پولوس . قاقلی . (فرهنگ فارسی معین ).