معنی کلمه شفا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شفا. [ ش َ ] (ع مص ) فروشدن آفتاب . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).