معنی کلمه پون نان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پون نان . (اِخ ) نام ایالتی از چین . مساحت آن 32051000 گز مربع و عده ٔ نفوس آن نزدیک دوازده میلیون .