معنی کلمه گهرشناس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گهرشناس . [ گ ُ هََ ش ِ ] (نف مرکب ) مخفف گوهرشناس . رجوع به گوهرشناس شود.