معنی کلمه لوف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوف . [ ل َ ] (ع ص ، اِ) نامرغوب از طعام و علف . (منتهی الارب ).

نوعی از گلیم . (مهذب الاسماء).