معنی کلمه حزا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حزا. [ ح َ ] (ع اِ) حَزاء. نباتیست . حَزاة و حزاءَة، یکی آن .