معنی کلمه جاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جاری . (اِخ ) دهی است به بحرین .

کوهی است شرقی موصل .