معنی کلمه بانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بانی . (اِخ ) المدنی الحنفی . محمدبن عمر از نویسندگان قرن سیزدهم هجری . او راست : سبل السلام فی حکم آباء سید الانام . (از معجم المطبوعات ).