معنی کلمه قسیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قسیان . [ ق ُ س َی ْ یا ] (اِخ ) رودباری است یا دشتی ، و دراشعار ابن مقبل از آن یاد شده است . (معجم البلدان ).