معنی کلمه جزری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جزری . [ ج َ زَ ] (اِخ ) محمدبن یوسف بن عبداﷲبن محمود مکنی به ابوعبداﷲ و ملقب به شمس الدین . خطیب و فقیه شافعی است . او راست : 1 - دیوان شعر و خطب . 2 - شرح منهاج البیضاوی . 3 - شرح الفیة ابن مالک . وی بسال 637 هَ . ق . بدنیا آمد و در 711 هَ . ق . درگذشت . (از اعلام زرکلی ).