معنی کلمه هیعوعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هیعوعة. [ هََ ع َ ] (ع مص ) قی کردن بی تکلف .

ترسیدن و بی تابی کردن . (از اقرب الموارد).

(اِ) قی . (منتهی الارب ).