معنی کلمه لوشانیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوشانیدن . [ دَ ] (مص ) بیخرد و بیهوش گردانیدن . (آنندراج ).