معنی کلمه تر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تر. [ ت ُرر ] (ع اِ) اصل . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (المنجد).

رشته ٔ راز. (منتهی الارب ) (آنندراج ). رشته ٔ راز که گلکاران بدان اندازه گیرند. (ناظم الاطباء). الخیط الذی یمد علی البناء فیبنی علیه ، فارسی معرب ، و هو بالعربیة الامام . (اقرب الموارد) (از المعرب جوالیقی ) (از المنجد).

در حال غضب گویند: لأقیمنک علی التر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).