معنی کلمه لوسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوسی . (اِخ ) سنت . لوس عذراء. شهید به سال 304 م . ذکران وی 13 دسامبر است .