معنی کلمه وادی گرگان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وادی گرگان . [ ی ِ گ ُ ] (اِخ ) یکی از دو بخش مهم گرگان . صحرای گرگان . گرگان که نام آن در کتیبه های داریوش اول و هرگان است و نویسندگان عهد قدیم اسم گرگان را هیرکانیا ضبط کرده اند. این صفحه ای است که از طرف شمال غربی و مغرب به پارت می پیوندد و عبارت است از دو وادی گرگان رود و اترک . (تاریخ ایران باستان ص 2191).