معنی کلمه هیرگلیف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هیرگلیف . [ ی ِ رُ ] (اِ) (خط...) رجوع به هیروگلیف شود.