معنی کلمه شغاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شغاب . [ ش َغ ْ غا ] (ع ص ) فتنه انگیز. (ناظم الاطباء). مرد فتنه انگیز. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). فَتّان . فتنه انگیز. (یادداشت مؤلف ). شِغَّب . (منتهی الارب ). و رجوع به این کلمه شود.