معنی کلمه زواره بید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زواره بید. [ زَ رِ ] (اِخ ) دهی از دهستان بهنام سوخته است که در بخش ورامین شهرستان تهران واقع است و 382 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).