معنی کلمه ثعثعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعثعة. [ ث َ ث َ ع َ ] (ع اِ) از اسماء لاَّلی . (کتاب الجماهر ص 157).

آواز قی کننده . اُغ .

سخن ثاء و عین ناک .