معنی کلمه کادوسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کادوسی . (اِخ ) نامی که یونانیان به مردم سرزمین گیلان یعنی گیل ها میداده اند. رجوع به لغات کادوس و گیل و کادوسیان شود.