معنی کلمه لوزی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لوزی . (اِخ ) نام کرسی کانتون نیورِ از ولایت شاتوشینون به فرانسه . دارای راه آهن و 2724 تن سکنه .