معنی کلمه متنغص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
متنغص . [ م ُ ت َ ن َغ ْ غ ِ ] (ع ص ) زندگانی تیره . (آنندراج ) (از منتهی الارب )(از اقرب الموارد). تیره روزگار. رجوع به تنغص شود.

بی آسایش در زندگانی . (ناظم الاطباء).