معنی کلمه گنل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گنل . [ گ َن ْ ن َ ] (اِخ ) ژان نیکلا (1791 - 1852 م .). شیمی دان فرانسوی که در سارلوئی متولد شد. وی روشهای مومیایی کردن را بررسی و تحقیق کرده است .