معنی کلمه قسطنطینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قسطنطینی . [ ق ُ طَ طی نی ی ] (ص نسبی ) نسبت است به قسطنطنیه که یکی از بزرگترین شهرهای روم است . (اللباب ). رجوع به قسطنطنیه شود. (ذیل المنجد).