معنی کلمه صاری یحیی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صاری یحیی . [ ی َح ْ یا ] (اِخ ) حافظ فخرالدین بن عثمان . وی از خطاطان مشهور و از محله ٔ طوپخانه ٔ استانبول است . قریب 15 جلد قرآن کریم نوشته و نیز آیات کریمه ای که در داخل درهای جنبی جامع نور عثمان است به خط او میباشد. وی بسال 1169 هَ . ق . درگذشت و مقابل تکیه ٔ مرادافندی به خاک سپرده شد. (قاموس الاعلام ترکی ).