معنی کلمه دره بر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دره بر. [ دَرْ رَ ب َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش ماهان شهرستان کرمان . واقع در 16 هزارگزی خاور ماهان و 14هزارگزی راه شوسه ٔ کرمان بم . مزرعه ٔ مهدی آبادجزء این ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).